Immagine banner desktop mancante
Immagine banner mobile mancante

Hiểu hơn về tình hình tín dụng của bạn và bảo vệ dữ liệu tín dụng của bạn khỏi hành vi gian lận

Hiểu hơn về tình hình tín dụng của bạn và bảo vệ dữ liệu tín dụng của bạn khỏi hành vi gian lận

Tại sao lại lựa chọn Giải pháp
"Phòng chống trộm cắp thông tin định danh ID365"?

Tại sao lại lựa chọn Giải pháp
"Phòng chống trộm cắp thông tin định danh ID365"?

Dịch vụ "BCTD thể nhân"

Số lượng Báo cáo tín dụng

6

1

Chỉ số Điểm tín dụng

Chi tiết các hệ số rủi ro

Thời hạn đăng ký

6 tháng

Lấy Báo cáo tín dụng từng lần

Giám sát thông tin tín dụng & Cảnh báo gian lận

Giám sát dữ liệu tín dụng & Cảnh báo*

Trang cá nhân**

Hotline hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ ngay lập tức trong giờ làm việc (từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

Hỗ trợ trong vòng 12 giờ

Thời gian trả về Báo cáo tín dụng

Trong vòng 12 giờ

Trong vòng 48 giờ

Giá dịch vụ

180.000 VND/ 6 tháng

20.000 VND/ báo cáo, và miễn phí báo cáo lần đầu trong năm